Agency FCT ve spolupráci se Správou jeskyní ČR Vás srdečně zve na 24. ročník koncertů Čarovné tóny Macochy ve dnech
7. 6. – 11. 6. 2023. Tento festival přináší nevšední zážitek plný krásných tónů a hry světel na pozadí přírodní scenérie jeskyní Moravského krasu.

Předprodej vstupenek: Agency FCT, Ticketportál,
Blanenská informační kancelář Blanka, Infocentrum TIC Brno