Agency FCT ve spolupráci se Správou jeskyní ČR Vás srdečně zvou na stejný program z roku 2021 ve dnech 8. 6. – 12. 6. 2022 přeložený z 23. ročníku cyklu koncertů Čarovné tóny Macochy. Tento festival přináší nevšední zážitek plný krásných tónů a hry světel na pozadí přírodní scenérie jeskyní Moravského krasu.

Předprodej Agency FCT zahájen 10. 1. 2020
Předprodej vstupenek: Agency FCT, Ticketportál,
Ticket Art, Infocentrum Blanka Blansko
Zakoupené vstupenky na program roku 2020 či 2021 zůstávají v platnosti na uvedené účinkující v programu roku 2022.

FCT možnost zakoupení vstupenek