Agency FCT ve spolupráci se Správou jeskyní ČR Vás srdečně zvou na stejný program z roku 2020 ve dnech 9. 6. – 13. 6. 2021 přeložený z 23. ročníku cyklu koncertů Čarovné tóny Macochy. Tento festival přináší nevšední zážitek plný krásných tónů a hry světel na pozadí přírodní scenérie jeskyní Moravského krasu.

Předprodej Agency FCT zahájen 10. 1. 2020
Předprodej vstupenek: Agency FCT, Ticketportál,
Ticket Art, Infocentrum Blanka Blansko
Vstupenky zakoupené na původní termíny v roce 2020 zůstávají v platnosti na program roku 2021

FCT možnost zakoupení vstupenek