Agency FCT ve spolupráci se Správou jeskyní ČR Vás srdečně zvou ve dnech 10. 6. – 14. 6. 2020 na 23. ročník cyklu koncertů Čarovné tóny Macochy. Tento festival přináší nevšední zážitek plný krásných tónů a hry světel na pozadí přírodní scenérie jeskyní Moravského krasu.

Předprodej Agency FCT zahájen 10. 1. 2019
Předprodej vstupenek: Agency FCT, Ticketportál,
Ticket Art, Infocentrum Blanka Blansko

FCT možnost zakoupení vstupenek