Předprodej Agency FCT zahájen 10. 1. 2020
Předprodej vstupenek: Agency FCT, Ticketportál,
Ticket Art, Infocentrum Blanka Blansko
Zakoupené vstupenky na program roku 2020 či 2021 zůstávají v platnosti na uvedené účinkující v programu roku 2022.

FCT možnost zakoupení vstupenek

Agency FCT s.r.o.
Slapy 264 – Ždáň
252 08

+420 602 353 218

www.agencyfct.com

agencyfct@agencyfct.com

Agency FitClub-Tour, s.r.o.
Kontaktní osoba: Josef Matoušek
IČ: 48115843
DIČ: CZ48115843
Společnost je zapsána u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 16772
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 19. 1. 1993